Articles

Проект на Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

Проект на Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

Откриха основите на нова дворцова сграда в Плиска

Основите на неизвестна до момента дворцова сграда откри при разкопки на север от кръглата площадка в Плиска археологът Андрей Аладжов. Сградата е голяма, но до момента е проучена само част от нея, като археолозите предполагат, че тя е свързана с площадката и с всичко, което се е случвало на нея.

Защо статиите и публикациите са жизнено важен ресурс за web сайта

Статията обяснява каква е ползата от публикуването на статии и събития в сайта за авторите, за членовете на АЕБ и всички останали посетители. Ще разберете какви връзки, взаимодействия и въздействие се създават в уеб средата, за да използвате максимално добре своя сайт.

Указания за редактиране на статия или събитие

Потребителите с разширен профил имат възможност да публикуват свои статии и събития в сайта на АЕБ. Статията предоставя технически указания как да се редактира една публикация в сайта на АЕБ.

Чуйте най-старата песен на света

Епитафията на Сейкилос е най-старата цялостно запазена нотирана музикална композиция. Гравирана е на надгробен камък, открит през 1885 г. край Айдън, Турция (близо до Ефес). Находката е датирана м/у 200г. пр.н.е. и 100 г.н.е.