Контакти

София

Работно време:
понеделник – петък от 13:30 до 18:00 ч.

София 1000, ул. “Триадица” No 6, офис 408

M +359 (87) 677 6011
info@guidesbg.com

Банкова сметка на АЕБ:

Общинска банка, BIC: SOMBBGSF,
IBAN: BG77SOMB91301042243601. 

Следва да изпишете четливо трите си имена. В графа „Основание за плащане” трябва да напишете „Членски внос АЕБ за ……………. г.”, като напишете съответната година, за която плащате.

Пловдив

Работно време:
понеделник – петък 8:30 до 18:30 ч.
Пловдив, ул. “Ал. Батенберг” No 39, ет.2, офис 5

Иван Титеряков, Румяна Титерякова,Регионални представители
Т +359 (32) 621 360 | +359 (32) 262 784
М +359 (87) 926 0654

Северозападна България

Валентина Йорданова, Регионален представител
M +359 (88) 780 6166

Управителен съвет

Николай Миндов, председател
М +359 (88) 360 5747
n.mindov@guidesbg.com | nikimindov@abv.bg

Веселин Вълков, заместник-председател
М +359 (88) 872 1766
v.valkov@guidesbg.com | vesko_valkov@abv.bg

Пламен Лазаров, председател на ревиз. комисия
М +359 (88) 786 9147
plamen_lazarov@hotmail.com

Марина Йорданова, член на УС, секретар
М +359 (88) 890 0135
mj.jordanova@gmail.com

Петър Вълков, член на УС
М +359 (88) 851 1539
petar@infotour.org

Любомир Братоев, член на УС, касиер
М +359 (88) 840 2848
sevar@gbg.bg