Past Events

Видалиада

13 - 15 March 2020
Регион Северозапад: с. Фалковец, Белоградчик - Видин - Кула - Княжевац, винарна „Малча“ - комплекс Найс, Ниш

По въздух и вода, под скали и по върхове – приключенски туризъм на граници, без граници

15 - 17 March 2019
София - регион Северозапад - село Фалковец, Белоградчишки скали - град Белоградчик - Магурата - Дунавски бряг при Видин - Неготинска Крайна - Майданпек - Райкова пещера - Виминациум - София