Ivan TiteryakovArticles and Events

Храмът в Едфу

Едфу се намира на 60 км северно от Асуан. Той е бил вторият Ном на Горен Египет и център на култа към триадата Богове. ...