Luben Radkov HandzhievArticles and Events

Против туристическата полиция!

Колегите работещи в летните курорти са добре запознати с полиглотските „умения” на редовия български полицай. Както и честото им бездействие при обири и нападения над туристи. Независимите медии многократно са публикували репортажи за полицаи замесени в търговия с наркотици, сводничество и участие в организирани престъпни групи. А ние искаме тези служители да защищават нашите и на туристите права? Забравете...! Искането за създаване на туристическа полиция е отвличане на вниманието от реалните проблеми в туризма. Нека се заемем първо с тяхното решаване...

Предложения за промени в Наредба № 1

Предложения за промени в Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията ”Екскурзовод”

Относно ЗТ

Уважаеми колеги и приятели, Позволете ми да използвам възможност, за да изразя накратко позиция относно ...