Годишно отчетно-изборно събрание

07 февруари 2023
София, Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе № 147, зала „Мусала“ – зала 2
Управителният съвет на Асоциацията на екскурзоводите в България – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание на 07.02.2023г. г. в 13 ч.

Съдържанието е достъпно само за регистрирани потребители.