Годишно отчетно събрание 2019

30 януари 2019
Интерекспо център, бул. Цариградско шосе № 147, зала „Мусала“
Управителният съвет на Асоциацията на екскурзоводите в България – гр. София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава, свиква редовно общо годишно отчетно събрание на сдружението, което ще се проведе на 30.01.2019 г. от 13:00 ч

Съдържанието е достъпно само за регистрирани потребители.