Годишно отчетно-изборно събрание

26 януари 2018
София, Интерекспо център, бул. Цариградско шосе № 147, зала „Мусала“
Управителният съвет на Асоциацията на екскурзоводите в България – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание на 26.01.2018 г. в 13 ч.

Съдържанието е достъпно само за регистрирани потребители.

5 колеги биха се присъединили: