Важни съобщения

19 - 31 декември 2022
София

Драги колеги,

Напомняме ви, че:

1. Крайният срок да заявите своето участие в Коледната вечер е утре 20.12.1922. Подробности можете да прочетете тук.

2. Уведомяваме колегите, които не са платили членския си внос (40 лв.) за 2022 година, могат да го направят до края на календарната година по банков път или по уговорка в офиса на Асоциацията.

3. В офиса има получени фирмени връзки за баджовете. Цената е 7 лв.

УС на АЕБ

Споделете вашето мнение: