Настояване за юридическа консултация

Уважаеми колеги,

Уважаеми членове на УС,

Прилагам видеоматериал с твърденията на г-жа Милтенова относно обсега на промените в НК, касаещи обществения превоз.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NFyr48W-mq0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1iR0l0OpONISkOKY-tLUu-YklVZuTTWWD8bGFKttXsNU_fLLKqUzYJHvM

 

В качеството си на член на АЕБ настоявам УС на Асоциацията да официално да се обърне към юристи, които да тълкуват както обхвата на въпросните промени, така и правната достоверност на твърдението, изречено от г-жа Милтенова, че ТО могат да продължат да извършват превози на туристи без да попадат в обсега на въпросните текстове от НК.

Изясняването на този юридически казус е в пряк интерес на гилдията ни, тъй като не малка част от нас практикуват професията ни, съчетавайки шофьорските и екскурзоводски функции.

Именно поради този интерес и на база на Устава на АЕБ очаквам бързи и адекватни действие от страна на УС.

С уважение,
Цветомир Милошов

Споделете вашето мнение: