Тарифа 2019на Асоциацията на Екскурзоводите в България

Посочените тарифи са ориентировъчни. Размерът на възнаграждението за извършена екскурзоводска услуга се определя по свободно договаряне между екскурзовода и възложителя.

Общи цени

Услуга 2019 година
Трансфер в рамките на града 45 евро / 90 лв.
Обиколка на София (до 2 часа) 70 евро / 140 лв.
Обиколка на София (над 2 часа) 80 евро / 160 лв.
Обиколка на Пловдив 80 евро / 160 лв.
Еднодневна екскурзия 85 евро / 170 лв.
Екскурзоводска услуга за цял ден при обслужване на обиколна група 85 евро / 170 лв.
Услуга „2 в 1“ – екскурзовод-шофьор +50% завишение на хонорара

При група над 30 души към горните хонорари се заплаща надбавка в размер на 10 евро.

Италиански, испански, португалски и холандски език

Услуга 2019 година
Трансфер 80 лв.
Обиколка на София 150 лв.
Екскурзоводска услуга извън София 170 лв.
Еднодневна екскурзия 170 лв.
Фолклорна програма По договаряне
Екскурзовод + шофьор 170 лв. + 80 лв.

Полски, чешки, словашки и унгарски език

Услуга 2019 година
Двупосочен трансфер 80 лв.
Еднодневна екскурзия 160 лв.
Екскурзия (мероприятие) до 6 часа 100 лв.
Обиколка на София, Пловдив (до 2 часа) 130 лв.
Обиколка на Несебър, Созопол 100 лв.
Екскурзовод + шофьор 50% завишение на хонорара

• Посочените цени са брутни и в тях са включени всички дължими данъци и осигуровки за самоосигуряващите се лица.

•• Посочените тарифи са валидни за повечето езици, като на по-редките езици като японски, португалски, корейски, китайски и някои други, е възможно нашите членове да договарят други цени съобразно спецификата на услугата.

••• При обслужване на групи в провинцията туроператорът следва да предостави на екскурзовода освен хонорар изхранване и нощувки. При липса на изхранване се дължат пари за дневни.

•••• В екскурзоводската услуга не се включва преводаческо обслужване.

••••• Асоциацията осигурява и водачи в чужбина. За тях заплащането е: командировка за съответната страна съгласно Наредбата за командировки на МС плюс хонорар.