Тарифа 2020на Асоциацията на Екскурзоводите в България

Посочените тарифи са ориентировъчни. Размерът на възнаграждението за извършена екскурзоводска услуга се определя по свободно договаряне между екскурзовода и възложителя.

Общи цени

Услуга 2020 година
Трансфер в рамките на града 45 евро / 90 лв.
Обиколка на София (до 2 часа) 70 евро / 140 лв.
Обиколка на София (над 2 часа) 80 евро / 160 лв.
Обиколка на Пловдив 80 евро / 160 лв.
Еднодневна екскурзия 85 евро / 170 лв.
Екскурзоводска услуга за цял ден при обслужване на обиколна група 85 евро / 170 лв.
Услуга „2 в 1“ – екскурзовод-шофьор +50% завишение на хонорара

При група над 30 души към горните хонорари се заплаща надбавка в размер на 10 евро.

Испански език

Услуга 2020 година
Трансфер 8.00 – 20.00 ч. 100 лв.
Трансфер 20.00 – 8.00 ч. 140 лв.
Обиколка на София – полудневна 170 лв.
Обиколка на София – целодневна 200 лв.
Екскурзоводска услуга извън София до 19 туристи 200 лв.
Екскурзоводска услуга извън София до 20 – 30 туристи 220 лв.
Екскурзоводска услуга извън София до 31 – 40 туристи 240 лв.
Екскурзоводска услуга над 40 туристи по договаряне
Екскурзовод + шофьор 200 лв. + 100 лв., или по фоговаряне с ТО

Посочените цени са нетни, като екскурзоводът е длъжен да издаде фактура, или да сключи граждански договор с ТО за получния хонорар.
Групите са съобразени с превозното средство и с допълнителното натоварване на екскурзовода в зависомост от броя на туристите.
При вечеря извън хотела, в който са настанени туристите, екскурзоводът ще получи заплащане за допълнителния труд в извънработно време в размер на 20 лв.
При вечеря на туристите в хотела, в който екскурзоводът не е настанен с групата и ТО му възлага да присъства, то тогава ТО се задължава да му заплати надбавка 20 лв. и да покрие разходите за такси (срещу представяне на касова бележка), както и да го включи във вечерята.

Португалски и холандски език

Услуга 2020 година
Трансфер 80 лв.
Обиколка на София 150 лв.
Екскурзоводска услуга извън София 170 лв.
Еднодневна екскурзия 170 лв.
Фолклорна програма По договаряне
Екскурзовод + шофьор 170 лв. + 80 лв.

Италиански език

Услуга 2020 година
Трансфер 50 евро / 100 лв.
Обиколка на София 80 евро / 160 лв.
Екскурзоводска услуга извън София 100 евро / 200 лв.
Еднодневна екскурзия 100 евро / 200 лв.
Фолклорна програма По договаряне
Екскурзовод + шофьор 200 лв. + 100 лв.

При група над 30 души към горните хонорари се заплаща надбавка в размер на 10 евро.

Полски, чешки, словашки и унгарски език

Услуга 2020 година
Двупосочен трансфер 80 лв.
Еднодневна екскурзия 160 лв.
Екскурзия (мероприятие) до 6 часа 100 лв.
Обиколка на София, Пловдив (до 2 часа) 130 лв.
Обиколка на Несебър, Созопол 100 лв.
Екскурзовод + шофьор 50% завишение на хонорара

• Посочените цени са брутни и в тях са включени всички дължими данъци и осигуровки за самоосигуряващите се лица.

•• Посочените тарифи са валидни за повечето езици, като на по-редките езици като японски, португалски, корейски, китайски и някои други, е възможно нашите членове да договарят други цени съобразно спецификата на услугата.

••• При обслужване на групи в провинцията туроператорът следва да предостави на екскурзовода освен хонорар изхранване и нощувки. При липса на изхранване се дължат пари за дневни.

•••• В екскурзоводската услуга не се включва преводаческо обслужване.

••••• Асоциацията осигурява и водачи в чужбина. За тях заплащането е: командировка за съответната страна съгласно Наредбата за командировки на МС плюс хонорар.