Тарифа 2020на Асоциацията на Екскурзоводите в България

Посочените тарифи са ориентировъчни. Размерът на възнаграждението за извършена екскурзоводска услуга се определя по свободно договаряне между екскурзовода и възложителя.

Общи цени

Услуга 2020 година
Трансфер в рамките на града 45 евро / 90 лв.
Обиколка на София (до 2 часа) 70 евро / 140 лв.
Обиколка на София (над 2 часа) 80 евро / 160 лв.
Обиколка на Пловдив 80 евро / 160 лв.
Еднодневна екскурзия 85 евро / 170 лв.
Екскурзоводска услуга за цял ден при обслужване на обиколна група 85 евро / 170 лв.
Услуга „2 в 1“ – екскурзовод-шофьор +50% завишение на хонорара

При група над 30 души към горните хонорари се заплаща надбавка в размер на 10 евро.

Посочените цени са нетни, като екскурзоводът е длъжен да издаде фактура, или да сключи граждански договор с ТО за получния хонорар.
Групите са съобразени с превозното средство и с допълнителното натоварване на екскурзовода в зависомост от броя на туристите.
При вечеря извън хотела, в който са настанени туристите, екскурзоводът ще получи заплащане за допълнителния труд в извънработно време в размер на 20 лв.
При вечеря на туристите в хотела, в който екскурзоводът не е настанен с групата и ТО му възлага да присъства, то тогава ТО се задължава да му заплати надбавка 20 лв. и да покрие разходите за такси (срещу представяне на касова бележка), както и да го включи във вечерята.

Италиански, испански и португалски език

Услуга 2020 година
Трансфер 50 евро / 100 лв.
Обиколка на София 80 евро / 160 лв.
Екскурзоводска услуга извън София 100 евро / 200 лв.
Еднодневна екскурзия 100 евро / 200 лв.
Фолклорна програма По договаряне
Екскурзовод + шофьор 200 лв. + 100 лв.

При група над 30 души към горните хонорари се заплаща надбавка в размер на 10 евро.

Полски, чешки, словашки и унгарски език

Услуга 2020 година
Двупосочен трансфер 80 лв.
Еднодневна екскурзия 160 лв.
Екскурзия (мероприятие) до 6 часа 100 лв.
Обиколка на София, Пловдив (до 2 часа) 130 лв.
Обиколка на Несебър, Созопол 100 лв.
Екскурзовод + шофьор 50% завишение на хонорара

Холандски език

Услуга 2020 година
Трансфер 80 лв.
Обиколка на София 150 лв.
Екскурзоводска услуга извън София 170 лв.
Еднодневна екскурзия 170 лв.
Фолклорна програма По договаряне
Екскурзовод + шофьор 170 лв. + 80 лв.

• Посочените цени са брутни и в тях са включени всички дължими данъци и осигуровки за самоосигуряващите се лица.

•• Посочените тарифи са валидни за повечето езици, като на по-редките езици като японски, португалски, корейски, китайски и някои други, е възможно нашите членове да договарят други цени съобразно спецификата на услугата.

••• При обслужване на групи в провинцията туроператорът следва да предостави на екскурзовода освен хонорар изхранване и нощувки. При липса на изхранване се дължат пари за дневни.

•••• В екскурзоводската услуга не се включва преводаческо обслужване.

••••• Асоциацията осигурява и водачи в чужбина. За тях заплащането е: командировка за съответната страна съгласно Наредбата за командировки на МС плюс хонорар.