Указания за редактиране на статия или събитие

Потребителите с разширен профил имат възможност да публикуват свои статии и събития в сайта на АЕБ. Статията предоставя технически указания как да се редактира една публикация в сайта на АЕБ.

Съдържанието е достъпно само за регистрирани потребители.