Морален кодексна екскурзовода

1. Професионалният екскурзовод трябва да е подготвен предварително и да познава отлично материята, както за общите теми за България, така и за посещаваните обекти.

2. Трябва да се явява навреме, да се грижи за доброто настроение на туристите и гладкото протичане на тура.

3. При провеждане на екскурзоводските беседи екскурзоводът е длъжен да се придържа към общопризнатата методология за изложение на информацията, базирана на точни факти и данни.

4. Трябва да е изключително внимателен и да уважава интересите и ценностите на туристите, които води, като не натрапва своите възгледи за спорни въпроси като религия, политика, начин на живот и т.н.

5. Защитава авторитета на България като туристическа страна и се стреми с всички средства туристите да се отнасят с уважение към околната среда, природните и културни забележителности, местните традиции и особености.

6. Абсолютно задължително е спазването на всяка точка от програмата, която екскурзоводът получава от туроператора. Евентуалното налагане на промени, допълнения в програмата, компенсации за непосетени обекти поради независещи причини, да става само след изричното одобрение на туроператора.

7. Цялата информация, станала известна на екскурзовода във връзка с обслужването на групата е конфиденциална. Екскурзоводът спазва и следва политиката на фирмата, която го е наела, запазвайки лоялност към нея. С клиентите установява приятелски взаимоотношения, като запазва дискретност по отношение на бизнес делата на работодателя си.

8. Професионалният екскурзовод проявява професионално уважение и дух на сътрудничество с другите колеги-екскурзоводи и установява добри работни взаимоотношения с останалите си колеги доставчици на услуги по време на туристическата обиколка.

9. Професионалният екскурзовод приема всяка една задача като сериозен ангажимент и може да я откаже само в случай на абсолютна наложителност като предупреди работодателя достатъчно време предварително.

10. Професионалният екскурзовод не коментира с туристите и водачи на групи лимитите за изхранване и настаняване на групите и не препоръчва на своя глава други ресторанти, хотели, алтернативни маршрути или конкурентни туроператорски фирми.

11. Професионалният екскурзовод се облича чисто и спретнато като се съобразява с туристите, които води. Не пуши по време на провеждане на пешеходна обиколка на град. Не качва в автобуса хора, които не са част от групата без изричното разрешение на туроператора.

Публикуване на имената в сайта на Асоциацията и промоция на членовете сред туроператори и фирми ще има само за онези, които са подписали, одобряват и спазват настоящия кодекс.