ЗА НАС

АСОЦИАЦИЯТА НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АЕБ) Е ТВОРЧЕСКО – ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ, ОСНОВАНА ПРЕЗ 2002 Г.

Към момента обединява над 600 души – професионални екскурзоводи, които говорят 20 езика. Членовете на АЕБ са на различна възраст, с разнообразни интереси и широк спектър на образование и специализация. Много от тях са дипломирани филолози по основния си работен език или са възпитаници на престижни езикови средни училища. Общото звено между тях е  професионалната екскурзоводска квалификация – придобита от завършен сертифициран курс и от дългогодишна практика.

АЕБ E OTВОРЕНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ ПОСТОЯННО, БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ И НАЙ-МЛАДИТЕ.

За повишаване на компетентностите и знанията на екскурзоводите ежегодно се организират учебни екскурзии в България и чужбина, на които запознаването с теория и практика става в реална обстановка.

На висок интерес от страна на членовете на Асоциацията се радва и лекторията, която също се провежда всяка година. Гост-лектори пред АЕБ са били утвърдили се български археолози, историци и икономисти, специалисти по изкуство, богословие, международни отношения и много други.

Екскурзоводите от АЕБ са профилирани в културно-историческия туризъм и познават отлично България и нейните забележителности. Те са изградили професионалния си облик в работата с групи от различен тип, включително специализирани по интереси посетители, бизнес-пътувания и ВИП гости.

Голяма част от членовете ни имат също така значителен опит като водачи на български туристи за екскурзии в чужбина. Освен от столицата и региона на София, имаме представители от Пловдив, Сандански, Варна, Бургас, Велико Търново, Благоевград и други. Престиж за АЕБ носи фактът, че наши членове са и лицензирани местни екскурзоводи в държави като Австрия, Гърция, Италия, Турция, Франция, Швеция.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА Е СПОМАГА ЗА ИЗДИГАНЕТО НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ПРОФЕСИЯ И ДА ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА КОЛЕГИЯТА.

Ние търсим активна връзка не само с държавните институции, но и с неправителствени организации, асоциации и други фигури в туристическия бранш. В наш интерес е да улесним работата на сектора, като предоставяме удобен достъп до качествена екскурзоводска услуга в лицето на нашите членове. АЕБ е възприела като своя кауза да се бори с нелоялната конкуренция и да регламентира професионалната етика. Наши основни искания са достойното заплащане на този високо интелектуален труд, както и недопускането лица без професионална квалификация за екскурзоводи да обслужват туристи на територията на България.

Асоциацията взима активно участие и е желан сътрудник в рамките на кръгли маси, конференции и работни срещи по обсъждане на актуални въпроси от туристическата сфера в България. Един от основните и най-актуални приоритети на АЕБ е свързан с изработването на нов Закон за туризма. Този въпрос, който стои пред българските институции, бизнес и неправителствен сектор, е водещ акцент за бранша през 2010 г. След детайлно проучване на добрите европейски практики и консултиране с мнението на членовете си, АЕБ поддържа позиция за нужда от сертифициране на екскурзоводския труд и държавна защита на професията.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Николай Миндов

Председател
Веселин Вълков

Заместник-председател
Полина Димитрова

Член на УС, Секретар
Любомир Братоев

Член на УС, Касиер
Веселин Тошев

Член на УС
Румяна Титерякова

Представител за Пловдив
Валентина Йорданова

Представител за Северозападна България
Пламен Лазаров

Председател на ревизионната комисия
ЧЛЕНСТВО И ПРОФИЛИ

АЕБ членува в Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) и Софийски туристически район (СТР).

Асоциацията на екскурзоводите в България присъства активно в популярните социални мрежи.