Тарифи

Асоциация на Екскурзоводите в България

Тарифите за екскурзоводско обслужване се определят чрез свободно договаряне между клиента и екскурзовода на базата на търсене и предлагане и в зависимост от сложността на задачата и нейната продължителност.