Годишно Отчетно Събрание 2022

Уважаеми Колеги!

На заседание на УС, проведено на 18.02.2022 г., бе взето решение редовното отчетно събрание да се проведе на 29.03.2022 г. от 13,00 часа в гр. София, Интерекспо Център, бул. Цариградско шосе 147, зала „Мусала“- зала 2.

Във връзка с това приложено може да се запознаете с Протокола за извършената проверка от Ревизионната комисия, Проектобюджета за 2022 г. и Плана за работа за 2022 г., които ще бъдат представени, докладвани и обсъдени на самото събрание.

С пожелания за успешен ден!

УС на АЕБ

Протокол2021

Проектобюджет2022

ПланзаРабота2022

Споделете вашето мнение: