Храмът в Едфу

Едфу се намира на 60 км северно от Асуан. Той е бил вторият Ном на Горен Египет и център на култа към триадата Богове. В стари гръцки документи, Едфу е известен като “Apollopolis Magna”, защото гърците са идентифицирали Хор с техния бог Аполон.

Едфу е бил процъфтяващ град в Древността. Днес, най-важният монумент в град Едфу е Храмът на бог Хор, който се счита за един от най-красивите и запазени храмове в Египет. Произходът на храма датира най-вероятно от епохата на Втория преходен период, но самият храм датира от времето на Птолемеите.

Работата по строежа на храма започва по време на управлението на Птолемей III (около 237 г. пр. Хр.) и завършва при управлението на Птолемей IV. Направени са някои допълнения от друг владетел от Птолемеите и от Римския император Август. Построяването на храма и допълненията към него, надписи и релефи отнема 180 години.

Храмът в Едфу се състои от традиционни елементи за египетските храмове от времето на Новото царство, заедно с някои гръцки елементи, като например “мамиси”, която е разположена на запад от главния вход на храма (Мамиси означава “домът на божественото раждане”). Състои се от вход, двор и параклис. Стените на мамиса са декорирани със сцени, изобразяващи историята на божественото раждане на детето Хор, в присъствието на богинята Хатхор, бог Хнум и други божества, които са свързани с бременността и раждането.

Храмът има Пилон, който се смята за най-висок сред всички оцелели храмове в Египет. Той е с височина 37 метра и е декориран със сцени, изобразяващи цар Птолемей VIII, биещ се със своите врагове пред бог Хор. Следва открит двор, който съдържа колони с цветни букви на три страни. Този двор е бил отворен за обществеността и е известен като дворът на жертвоприношенията, място където хората са могли да дадат своите жертвоприношения към статуята на своя Бог.

Хипостилната зала е правоъгълна, като 12 колони поддържат покрива й. От двете страни на тази зала стоят статуи на Хор от Бехдет, във формата на сокол. Тази зала е известна като външната Хипостилна зала. Вход, отвъд първата Хипостилна зала, води към вътрешната Хипостилна зала. 12 колони от дясната страна подкрепят покрива, а от лявата страна има 2 стаи; едната от тях е използвана като библиотека, която някога е съдържала голям брой ръкописи. Другата е използвана като килер или военен склад за съдовете и инструментите на Храма.

Има два последователни вестибюла; външният е наречен “Залата на жертвоприношенията”, където стените са украсени с различни сцени, изобразяващи различни божества и сцени на жертвоприношения на различни царе от династията на Птолемеите. Вътрешният вестибюл се нарича “почивен дом на Боговете”.

В края на Храма се намира Светилището, което включва една ниша от сив гранит, където се предполага, че е стояла статуята на бог Хор. Пред подиума има пиедестал, където е стояла божествената ладия. Светилището е заобиколено, от външната страна, с 12 стаи, където са изобразени много религиозни сцени по стените. Някои от тези стаи са използвани като складове, докато други са били посветени на различни религиозни цели.

Един от най-забележителните елементи на Храма е наличието на Nilometer, както и параклис, който е бил посветен на богинята Нут. Северната страна на двора показва божествената сватба на Хатхор и Хор от Бехдет, която е почитана два пъти годишно; веднъж в Храма в Дендера и втория път в Храма в Едфу. Друга сцена, от вътрешната страна на външния коридор на западната страна на Храма, изобразява легенда на конфликта между Хор и Сет, победата на Ход над своя чичо; и неговата коронация, за да управлява света.

Споделете вашето мнение: