Обръщение към членовете на АЕБ

Уважаеми колеги,

Навярно за някои от нас моята активност не се нрави и трудно се понася. За друга част, може би, е малко хаотична и натрапчива. По тази причина, в това си изложение ще се опитам да бъда максимално синтезиран, макар да не обещавам да бъда кратък.

На основание член 12, ал. 1, точки 1, 4 и 6 от нашият Устав отправям следните въпроси, молби и предложения:

Уважаеми колеги, членове на УС на Асоциацията, отправям молба към вас да ми бъде отговорено на следните въпроси:

1. Каква официална кореспонденция е постъпила в АЕБ след последната среща, провела с в Министерство на Туризма с представители на останалите екскурзоводски организации и други министерства?

2. До какъв етап е стигнало изработването на критериите за получаване на помощта, обещана за екскурзоводите от страна на МТ?

3. Какви конкретни предложения са били внесени от представителите на УС на АЕБ в процеса на изработка на въпросните критерии?

4. Част от колегите в Асоциацията, включително в УС, са собственици и/или управители и съдружници на ТО/ ТА, които вече имат право на подкрепа по други механизми. Това е видно от Търговския регистър. Тези колеги ще имат ли достъп до подкрепа и като екскурзоводи? Защо?

5. По какъв начин колегите от УС  на АЕБ  Марина Йорданова, Петър Вълков и Николй Миндов са защитили интересите на членовете на АЕБ в качеството си на ЕКСКУРЗОВОДИ в поредицата срещу между представители на АЕБ и МТ и други държавни органи?

6. Смятат ли членовете на АЕБ, както и тези на УС на АЕБ за конфликт на интереси ако дадено член на Асоциацията е и собственик/управител или съдружник в на ТО и ТА?

Отправям към Контролния съвет на Асоциацията следното предложение:

 На колегите, които по търговски регистър са собственици/управители или съдружници  на/в ТО и ТА  да бъде прекратено членството като физически лица. Същите да имат право на членство само като Юридически лица, по силата на Устава на Асоциацията.

В очакване съм на коментари и отзиви от страна на запитаните органи на Асоциацията – Контролен съвет и Управителен съвет, както и на дискусия от страна на колегите членове.

Предварително благодаря!

С уважение

Цветомир Милошов

 

Споделете вашето мнение:

Коментари (1)

  • Бориш се с вятърни мелници, уви! Всички тези въпроси за ТО и екскурзоводи са многократно повдигани на събрания, във фейсбук дискусии без резултат…УС има голям проблем с комуникацията с редовия член – когато запиташ какво се случва, отговорите принудително идват, а ти си вече в графата “някои хора”, които са много любопитни, а нищо не правят за разлика от УС. Когато има критика, тя е осъждана, а не да се обърне внимание, за да се промени нещо… Защо пенсионери плащат 50% от чл внос, когато днес те имат доход, а екскурзоводи, за които това е основна професия са без доход, но призовани да заплатят 60лв чл внос. Няма решения, няма позиция… Изчакване и мълчание. Мълчанието е активна позиция за мнозина, както виждаш и тук. Всичко това носи негативи за бъдещето! Дали ще ни дадат пари или не, няма значение. По-важното е, че няма обединител, няма единение, няма цели, програма и развитие. АЕБ се превърна в константна НПО, в която нищо не се случва! За съжаление…