ОТКРИТО ПИСМО от АЕБ относно COVID‐19

Писмо до институциите, от Управителният Съвет на АЕБ, с което изразява своята подкрепа към общата позиция на туристическия бранш в тази неочаквана и трудна за всички ситуация, както и да обърне внимание към проблемите и грижите на екскурзоводите в България конкретно.

OTKRITO PISMO_24.03.2020_FINAL

__________________________________________________________________
ДО: МИНИСТЪР‐ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
Г‐Н БОЙКО БОРИСОВ


МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА,
Г‐ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА


МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,
Г‐ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА


МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА,
Г‐Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ


ОТКРИТО ПИСМО ОТ АСОЦИАЦИЯТА НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ


ОТНОСНО: COVID‐19 И СЪЗДАЛАТА СЕ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА СОЦИАЛНА И
ИКОНОМИЧЕСКА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА


УВАЖАЕМИ Г‐Н МИНИСТЪР ‐ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Управителният Съвет на Асоциация на екскурзоводите в България (АЕБ)
се обръща към Вас, за да изрази своята подкрепа към общата позиция на
туристическия бранш в тази неочаквана и трудна за всички ситуация, както и
да обърне внимание към проблемите и грижите на екскурзоводите в
България конкретно.
АЕБ е най ‐ голямата браншова организация на екскурзоводи в
България, в която членуват екскурзоводи от всякаква възраст и от различни
точки на страната. За голяма част от нашите членове екскурзоводството е
основна професия и създалата се социална и икономическа ситуация вече
пряко се отразява на работата и живота ни. Неизвестността и прогнозираният
срив в туризма обричат нашите членове на липса на доходи за неизвестен
период от време, което ще доведе до трайна безработица сред нас и липса на
финансови средства за оцеляване.

Събрали сме няколко предложения от мерки, които смятаме за
разумни, за подпомагане на екскурзоводите в следващите месеци и ще се
радваме да бъдат обсъдени.
Повече от половината екскурзоводи развиват дейността си като
самоосигуряващи се лица с Булстат или като работещи собственици на фирма.
Съгласно действащото законодателство, самоосигуряващите се лица нямат
право на социални помощи при безработица. Предлагаме това да се
промени, като се даде възможност на всички екскурзоводи – в това число и
на самоосигуряващи се лица, да се запишат в Бюрата по труда, за да получават
обезщетение или да получават временна субсидия от държавата поради
невъзможността да практикуват своята професия. Това би могло да стане и
чрез изплащане на ежемесечна парична помощ в размер на минималната
работна заплата или предоставяне на ваучери за хранителни продукти до
преминаване на кризата. Същото важи и за екскурзоводите, които сключват
граждански договори, не работят на друго място и екскурзоводската
професия е единственото им препитание и източник на доходи.
Друга част от екскурзоводите работят на трудови договори в
туристически агенции и заетите в тях служители се очакват да бъдат първите
съкратени. Затова апелираме да се даде възможност на туроператорите да ги
задържат на работа чрез социални мерки за подпомагане (заплащане на част
от възнаграждението им от страна на държавата и/или временно поемане на
осигуровките им.)
Не на последно място, част от екскурзоводите работят на граждански
договори, но имат основен трудов договор в друг отрасъл, или са пенсионери.
Затова е важно държавата да намери начини и средства да компенсира и тях
съобразно годишните им данъчни декларации и получени доходи.
За екскурзоводите ще бъде невъзможно да плащат своите осигуровки,
тъй като не реализират никакви приходи. Настоятелно молим те да бъдат
отложени или премахнати за времето на кризата и държавата да гарантира,
че няма да се заплаща лихва за закъснение, както и че здравноосигурителните
им права няма да бъдат прекъснати.
По всяка вероятност за възстановяването на нивата на туристически
пътувания от последните години ще са необходими 1‐2 години за
възстановяване след преминаването на кризата. Голяма част от
екскурзоводите ще бъдат принудени да потърсят друга работа. Във връзка с
това държавата чрез Агенцията по заетостта да предложи програми за
безвъзмездна преквалификация на екскурзоводите, за да намерят своето
работно място в други отрасли на икономиката. В същото време, веднъж

загубените от пазара на труда екскурзоводи, в последствие много трудно ще
се върнат обратно в сектор Туризъм и държавата ще се сблъска с липса на
квалифицирани кадри.
Държавата, в лицето на Министерство на туризма, трябва да използва
целево времето на срив на туризма и да предприеме нужните нормативни
промени, за да гарантира работата на екскурзоводите след преминаване на
кризата, като защита от нерегистрирани екскурзоводи и от чуждестранни
водачи, работещи нелегално на територията на Р. България.
Ще се радваме нашите проблеми да бъдат чути от държавните органи
в Р. България и нашите членове, „посланиците на България“, да бъдат
подкрепени и защитени от предстоящите мерки за справяне с извънредното
положение.


УС на АЕБ, остава на разположение за последващи дискусии на
гореизложените предложения.


Настоящето писмо е подкрепено от Югоизточен съюз на екскурзоводите
„Ваня Райкова“ Бургас.


24.03.2020 г.

С уважение,
Николай Миндов
/Председател на УС на АЕБ/
За контакти:
Г‐н Николай Миндов, моб. 0883605747
И‐мейл: info@guidesbg.com

Споделете вашето мнение:

Коментари (5)