Предисторически Пловдив

Автори на книгата са нашите членове Божидар и Валентина Чапърови, а изданието е на университетско издателство „Паисий Хилендарски” - Пловдив.

В началото на 2015 г. се издаде новата книга на Божидар Чапъров и Валентина Чапърова – “Предисторически Пловдив”. Изданието е историко-историографско изледване и има за цел да представи документално проучванията във връзка с праисторическата топография на Община Пловдив. Книгата е предназначена за специалисти, но ще достави удоволствие на всички други, които искат да усетят духа и величието на древен Пловдив.

Ако желаете да купите изданието, свържете се на 0887 704 719 или на abea.plovidiv@gmail.com.

Още по темата

 

Споделете вашето мнение: