Такса лиценз – плащане към Министерство на туризма

Здравейте колеги, Вече е ясна точната сметка, по която може да заплащаме таксата си за вписване в регистъра към Министерство на туризма. Сумата, която дължим е 125 лева и се внася еднократно. Таксата се превежда по банковата сметка на: Министерство на туризма

Здравейте колеги,

Вече е ясна точната сметка, по която може да заплащаме таксата си за вписване в регистъра към Министерство на туризма. Сумата, която дължим е 125 лева и се внася еднократно.

Таксата се превежда по банковата сметка на: Министерство на туризма

БЮДЖЕТНА СМЕТКА:

Идентификатор: IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

Основанието е:  Такса за вписване на екскурзовод.

 

Информацията също вече е качена на сайта на МТ в секция Административни услуги/„Придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод” и вписване в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър /НТР/“

 

Идентификационните карти ще бъдат готови към края на м. януари и ще се получават лично или с пълномощник от Министерството на туризма  на ул. „Съборна“ № 1 в  София. Важно е когато колегите отидат да получават картите си да представят платежно за да удостоверят че са платили таксата.

Приятен ден,

УС на АЕБ

Споделете вашето мнение: