За всички посетители на София, които се интересуват от занаяти

Събитието ще се състои традиционно пред сградата на Музей за история на София – от 26 април до 29 април 2016г.

Прочетете повече информация за панаира.

Споделете вашето мнение: