видеоСтатии и Събития

Чуйте най-старата песен на света

Епитафията на Сейкилос е най-старата цялостно запазена нотирана музикална композиция. Гравирана е на надгробен камък, открит през 1885 г. край Айдън, Турция (близо до Ефес). Находката е датирана м/у 200г. пр.н.е. и 100 г.н.е.