Валентина Александрова ЙордановаСтатии и Събития

Видалиада

13 - 15 март 2020
Регион Северозапад: с. Фалковец, Белоградчик - Видин - Кула - Княжевац, винарна „Малча“ - комплекс Найс, Ниш

Покана за участие в колоездачна обиколка

18 - 20 октомври 2019
Регион Белоградчик

Покана за Демотур

12 - 17 октомври 2019
Видин – Монтана – Долж

По въздух и вода, под скали и по върхове – приключенски туризъм на граници, без граници

15 - 17 март 2019
София - регион Северозапад - село Фалковец, Белоградчишки скали - град Белоградчик - Магурата - Дунавски бряг при Видин - Неготинска Крайна - Майданпек - Райкова пещера - Виминациум - София

ТРАНСГРАНИЧЕН инфотур – пещерни приказки с турлаците та чак до Джердапска клисура на Дунав

15 - 17 април 2016
от Чупренски резерват през Белоградчишки скали до Джердапска клисура