Валентина Александрова ЙордановаСтатии и Събития

По въздух и вода, под скали и по върхове – приключенски туризъм на граници, без граници

15 - 17 март 2019
София - регион Северозапад - село Фалковец, Белоградчишки скали - град Белоградчик - Магурата - Дунавски бряг при Видин - Неготинска Крайна - Майданпек - Райкова пещера - Виминациум - София

ТРАНСГРАНИЧЕН инфотур – пещерни приказки с турлаците та чак до Джердапска клисура на Дунав

15 - 17 април 2016
от Чупренски резерват през Белоградчишки скали до Джердапска клисура